zondag 12 april 2015

The Chocolate CurseThanks to Estanich Grant Pinilla for sharing this on his FBpage.

The rusty nails flavor of the CCN51 + both sides of the coin... Still trying to convince the world that the solution is the CCN51 (Don Homero Cocoa)? (Maybe for those who don´t care about neither the farmers nor consumers! Cost-reducing the natural genetic diversity, flavors and aromas of our heirloom varieties! Paying the same crappy prices to the farmers with the excuse of incremental volumes...You Gotta be kidding me!!!!! Thanks god that still there is people out there who cares!

Steve, Martin, Clay, Chloe, Maricel, Dorothée, Anne, Nubia, Emily, Gregory,Adrienne, Manlio, Elma, Stephane, Silvia, Volker, Guilherme, Bonao Cacao,Philipp, Karl, Manifesto Cacao Co

zich geïrriteerd aan het voelen inBogota (stad).

feel free to listen an visit this site to see what's about...
The world is running out of chocolate.

Cocoa is in short supply. Demand is way up, thanks to China and India developing a taste for the sweet stuff. Producing more cocoa isn't so easy. Cocoa is a fussy plant. It doesn't grow in very many places and it gets diseases really easily.

Today on the show, we learn about one man in Ecuador who came up with an answer to the global cocoa shortage. A warning here; if you're a die-hard chocolate lover, you might not like it.


dinsdag 31 maart 2015

Duurzaam ondernemen. Working in cocoa farming.

Mondelez International helping women working in cocoa farming

Een artikel uit De Standaard bijlage: Green lifestyle maart 2015.
Joris Hendrickx

Duurzaamheid start met bloeiende en versterkte cacao producerende gemeenschappen.

Zonder cacao geen chocolade. En zonder een volgende generatie van cacaoboeren geen cacao! De vraag naar chocolade groeit bovendien wereldwijd. Mondelez International, 's werelds grootste chocoladebedrijf en producent van onder andere Côte d'Or, zet daarom met het programma 'Cocoa Life' in op het veranderen van de cacaoproductie door een impact te creëren bij de cacaoboeren. Zo wil het bedrijf de leiding nemen in het veiligstellen van de cacaoproductie en -aanlevering voor de komende generaties.

'Cocoa Life' werd gelanceerd in 2012 en steunt op de visie dat versterkte cacao producerende gemeenschappen de essentiële basis vormen voor een duurzame cacaoteelt. In het kader van dit programma zal Modelez International tegen 2022 maar liefst 400 miljoen dollar investeren om 200.000 cacaoboeren te ondersteunen en een miljoen gemeenschapsleden te bereiken in de zes cacao-producerende regio's: Ivoorkust, Ghana, Indonesië, India, de Dominicaanse Republiek en Brazilië.


Cacaoboeren staan centraal
Enerzijds moeten cacao-producerende gemeenschappen worden opgeleid, zodat ze efficiënter kunnen telen, verwerken en handel drijven. Anderzijds dient er ook geluisterd te worden naar hun noden en uitdagingen. Enkel op deze manier kan een chocoladebedrijf zoals Mondelez samen met de gemeenschap en andere lokale partners allesomvattende actieplannen opstellen die een werkelijke meerwaarde betekenen voor de boeren en hun gemeenschap. Bovendien worden vrouwen eveneens betrokken bij elke fase van het programma, dat zo is opgesteld dat het ook aan hun noden beantwoordt. Zo worden andere specifieke vrouwengroepen opgezet in de cacaogemeenschappen om te verzekeren dat ook zij aan de trainingen kunnen deelnemen.


Partnerships zijn essentieel
Partnerships met lokale overheden, NGO's, aanleveringspartners, Cacaoboeren en hun gemeenschappen vormen de sleutel tot een duurzame verandering waarbij het delen van best practices, duurzaamheid, synergiën en schaalvoordelen centraal staan. Bovendien helpen deze partnerships om het beoogde resultaat van een programma zoals 'Cocoa Life' te vergroten en te versnellen.
Mondelez werkt daarom samen met o.a. CARE International, World Vision, Voluntary Services Overseas (VSO), die allen een ruime ervaring hebben met het versterken van cacao producerende gemeenschappen. Bovendien werkt 'Cocoa Life' samen met o.a. cacaoleveranciers opdat deelnemende boeren de mogelijkheid krijgen om met Mondelez International handel te drijven.

Duurzaamheid door de hele leveringsketen heen
Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele aanleveringsproces heen, van teelt tot eindproduct. Alle schakels dienen op elkaar te zijn afgestemd om verantwoord te kunnen ondernemen. M.I. is uniek in haar investering in cacao boeren en hun gemeenschappen, om zo een directe impact te creëren op hun welvaart, 'Cocoa Life' zal in dat kader een steeds centralere plaats innemen in de aanlevering van cacao aan Mondelez.


Vijf focuspunten
De geïntegreerde aanpak van 'Cocoa Life' focust zich op vijf concrete punten, om zo tot optimale resultaten te leiden. Ten eerste worden cacaoboren geholpen om hun opbrengsten te verhogen. Ten tweede worden de cacao producerende gemeenschappen geholpen om een optimale samenleving te creëren waarin zij en hun nakomelingen willen leven. Verder krijgt men bijkomende opleidingen die kunnen leiden tot extra inkomen en minder armoede. Verder wordt alles in het werk gesteld om het beroep van cacaoboer ook voor jongeren aantrekkelijk te maken. To slot moet de cacaoteelt steeds respect hebben voor het omliggende landschap, ecosystemen en vruchtbare landbouwgrond. Door het hele programma heen gelden bovendien gelijke vrouwenrechten en het bannen van kinderarbeid als onvoorwaardelijke eisen.


Resultaten
Tegen eind 2014 werkte 'Cocoa Life' alvast samen met 38.000 cacaoboeren in 500 gemeenschappen in Ghana, Ivoorkust en Indonesië. Op deze plaatsen werden reeds programma's opgezet om o.a. boeren meer te leren over goede landbouwpraktijken, specifieke opleidingen te geven aan vrouwen, financiële bijlessen te geven, kinderarbeid tegen te gaan en de gemeenschap te versterken.

woensdag 18 maart 2015

vrijdag 6 maart 2015

To me chocolate is my favorite food: Chocolates for AndresTo me chocolate is my favorite food: Chocolates for Andres: My new born boy 03/03/2015 ANDRES I did have to make chocolates of course for my son. Chocolates with different flavours: Amm...

Chocolates for Andres

My new born boy 03/03/2015

ANDRES

I did have to make chocolates of course for my son.
Chocolates with different flavours:
Amma
Marou
Original Beans
Taza
Felchlin
Marzipan

HAPPY CHOCOLATE DAY ANDRES
WE ARE SO PROUD TO HAVE YOUdonderdag 29 januari 2015

People love chocolatIt’s nearly universal: people love chocolate. Most people know that chocolate is made from the cacao bean, which is actually the seed of the cacao fruit. Those who are interested in health and nutritional supplements may also be aware that chocolate has certain health benefits, such as antioxidants, benefits to the circulatory system, and reduced risk of heart attack. But in their fervor to get to the seeds of the cacao tree, most people have been passing over the actual fruit. But there has been a recent trend towards treating the fruit of the cacao treat like an actual fruit, and enjoying the results.

The cacao tree bears fruit, but you’re not likely to see it on sale at your local supermarket. But some companies are starting to process cacao fruit like a fruit instead of just tossing aside the fruit for its seeds. It’s starting to show up in a form that looks and tastes like a fruit. This is an ingenious thought that also prevents the wasting of some excellent fruit. Once again, the fruit has health benefits of its own, so using it not only prevents waste, but can also have many health benefits for its consumers.

Cacao fruit is full of anthocyanins. These plant pigments are what give chocolate its red tint. Not only that, but anthocyanins have many potential health benefits that are still being researched. It may protect against cancer, aging and neurological diseases, inflammation, diabetes, and bacterial infections. Its usefulness in treating cancer is particularly compelling. Research on anthocyanins so far is showing promise in curbing the growth of pre-malignant cells, apoptosis (cell death) of cancer cells, reducing the inflammation that can initiate tumor growth, inhibiting angiogenesis (the growth of blood vessels that supply nutrients to tumors), and minimizing DNA damage from cancer.

It’s actually rather shocking that it’s taken this long for use and consumption of the cacao fruit to hit the mainstream. With so many potential health benefits, people should have started eating it long ago. In the very near future, it’s sure to become the latest hot trend in health food and nutrition. While it might be a while before you’re able to purchase it at your local grocery store, you should soon start to see it showing up in powdered form at your favorite health food store. Once you do, be sure to give it a try. Your body will thank you for it.

vrijdag 16 januari 2015

...at the end its chocolate.

"They tried to bury us. They didn’t know we were seeds."